Skoči na glavno vsebino

Otroci imajo pravico do izobraževanja ter usposabljanja na podlagi enakih možnosti, kar poudarjajo številni mednarodni dokumenti (Salamanška izjava, UNESCO, Evropska komisija). Otrokom s posebnimi potrebami je potrebno nuditi pomoč za njihovo čim širšo vključenost, kamor spada tudi uspešno vključevanje otrok v redne šole.

Mobilni pedagogi učencem s posebnimi potrebami nudimo dodatno strokovno pomoč pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj v skladno z odločbo o usmeritvi. Učenci se spopadajo z različnimi težavami in problemi, ki jim s skupno besedo rečemo primanjkljaji na posameznih področjih učenja in se odražajo pri: branju, pisanju, pravopisu, računanju, učenec ima težave s pozornostjo in koncentracijo, pomnjenjem, koordinacijo, težave se lahko kažejo tudi na socialnem in emocionalnem področjih otrokovega razvoja. Pri delu uporabljamo ustrezne oblike in metode dela, s katerimi razvijamo šibka in močna področja, ki so usmerjena h korigiranju, odpravljanju ali kompenziranju otrokovih motenj in primanjkljajev.

Motnje oz. težave s katerimi se spopadajo naši otroci so heterogene. V nadaljevanju so predstavljene samo nekatere, s katerimi se izvajalci dodatne strokovne pomoči najpogosteje srečujemo.

 

(Skupno 4.354 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost