Skoči na glavno vsebino

Otroci imajo pravico do izobraževanja ter usposabljanja na podlagi enakih možnosti, kar poudarjajo številni mednarodni dokumenti (Salamanška izjava, UNESCO, Evropska komisija). Otrokom s posebnimi potrebami je potrebno nuditi pomoč za njihovo čim širšo vključenost, kamor spada tudi uspešno vključevanje otrok v redne šole.

Mobilni pedagogi učencem s posebnimi potrebami nudimo dodatno strokovno pomoč pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj v skladno z odločbo o usmeritvi. Učenci se spopadajo z različnimi težavami in problemi, ki jim s skupno besedo rečemo primanjkljaji na posameznih področjih učenja in se odražajo pri: branju, pisanju, pravopisu, računanju, učenec ima težave s pozornostjo in koncentracijo, pomnjenjem, koordinacijo, težave se lahko kažejo tudi na socialnem in emocionalnem področjih otrokovega razvoja. Pri delu uporabljamo ustrezne oblike in metode dela, s katerimi razvijamo šibka in močna področja, ki so usmerjena h korigiranju, odpravljanju ali kompenziranju otrokovih motenj in primanjkljajev.

Motnje oz. težave s katerimi se spopadajo naši otroci so heterogene. V nadaljevanju so predstavljene samo nekatere, s katerimi se izvajalci dodatne strokovne pomoči najpogosteje srečujemo.

Bralno – napisovalne težave

 • branje in črkovanje (disleksijo)
 • pravopis (disortografijo)
 • pisanje ( disgrafijo)

Vzorčni primeri in Vzorčni primeri – Orientacija

 

 

Primanjkljaji pri učenju matematike

 • specifične učne težave pri aritmetiki
 • diskalkulija

Vzorčni primeri

 

Primanjkljaji na področju praktičnih veščin

 • dispraksija

Motorika

Vzorčni primeri

Grafomotorika

Vzorčni primeri

 

Motnja pozornosti z motnjo koncentracije in hiperaktivnostjo

 • ADD in ADHD

Vzorčni primeri

 

Področje samostojnosti

Vzorčni primeri

 

Marjeta Federl, mag. prof. inkl. ped., koordinator objav za področje nudenja dodatne strokovne pomoči

Če vas še kaj zanima ali bi želeli še kaj vprašati, mi pišite: marjeta.federl@os-jela-janezica.si.

 

Bralno – napisovalne težave

Knjige in ostala literatura

 • Davis, R. D., Braun, E. M. (2008): Dar disleksije. V.B.Z. Ljubljana.
 • Kavkler, M., Košak Babuder, M., Magajna, L., Reid, G. in Viola, S.G. (2007): Učenci s specifičnimi učnimi težavami: Skriti primanjkljaji – skriti zakladi.
 • Kavkler, M., Magajna, L., Košak Babuder, M., Zemljak, B.., Janželj, L., Andrejčič, M., Meehan, M., Smythe, I. in Ward, V. (2010): Disleksija – vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov
 • Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar-Golobič, K. , (2008): Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (41 – 44)
 • Reid, G. (2002): Nekaj v prijateljsko pomoč – vodnik za staršev otroke z disleksijo
 • . Kavkler, M. in Košak Babuder, M. (2013): Disleksija – vodnik za starše
 • Žerdin, T. (2003): Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja. Kako jih odkrivamo in odpravljamo

Spletne povezave

Spletne povezave – filmi in oddaje

 

Primanjkljaji pri učenju matematike

Knjige in ostala literatura

 • Kavčič A. R. (2005):Učenje z gibanjem pri matematiki
 • Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar-Golobič, K. , (2008): Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (44 – 47)
 • Tatjana Vonta in sodelavke (ur.),(2010): Dejavnosti za predšolske otroke s poudarkom na spoznavanju matematičnih in naravoslovnih konceptov
 • Kavkler M. in Košak BabuderM. (2015): Težave pri učenju matematike : strategije za izboljšanje razumevanja in učnih dosežkov
 • Žakelj, A. in Valenčič Zuljan, M. (2015): Učenci z učnimi težavami pri matematiki : prepoznavanje učnih težav in model pomoči

Spletne povezave

 

Primanjkljaji na področju praktičnih veščin

Knjige in ostala literatura

Spletne povezave

Spletne povezave – filmi in oddaje

 

Motnja pozornosti z motnjo koncentracije in hiperaktivnostjo

Knjige in ostala literatura

 • Kesič Dimic K. (2008): ADHD – ali deklice hitijo drugače? : Spregledanost deklic z motnjo ADHD
 • Kesič Dimic K. (2009): Adrenalinske deklice, hitri dečki : svet otroka z ADHD
 • Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S. in Bregar-Golobič, K. , (2008): Koncept dela Učne težave v osnovni šoli (47 – 53)
 • Černe T. ( 2016):  Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti

Spletne povezave

Spletne povezave – filmi in oddaje

Področje samostojnosti

Spletne povezave:

Zbrala in uredila: Marjeta Federl

 

(Skupno 4.024 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost